Hướng dẫn đăng ký các loại tài khoản FXCE

Blog Single

1. HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN FXCE

Bước 1: Truy cập vào trang web

Truy cập vào trang web www.fxce.com sau đó click vào “Tạo tài khoản” trên màn hình.

Bước 2: Điền thông tin đăng ký

Cửa sổ đăng ký tài khoản hiển thị, bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin bao gồm:

  • Email: email có độ dài từ 5-50 ký tự.
  • Tên người dùng: tên hiển thị tài khoản của bạn, không thể thay đổi, tên người dùng chỉ gồm chữ cái thường và số, có độ dài từ 5-25 ký tự.
  • Mật khẩu: mật khẩu gồm chữ hoa, chữ thường, số, ký tự đặc biệt và dài 8-30 ký tự.
  • Nhập lại mật khẩu trùng khớp với mật khẩu ở trên.
  • Click vào 3 mục ở dưới để đồng ý với chính sách bảo mật, đồng ý với thỏa thuận khách hàng, thông báo rủi ro và công ty có quyền từ chối cung cấp thông tin cho khách hàng.
  • Cuối cùng click vào “Tạo tài khoản” để hoàn tất các bước khởi tạo tài khoản cho khách hàng.

Bước 3: Xác thực email

Hệ thống sẽ tự động gửi email “FXCE Xác thực đăng ký tài khoản” đến địa chỉ email mà bạn đã đăng ký. Bạn vui lòng kiểm tra email và click vào mục “Xác thực tài khoản” để hoàn tất quá trình đăng ký tài khoản FXCE.

Lưu ý: Vui lòng kiểm tra tất cả các hòm thư bao gồm: hòm thư chính, xã hội, quảng cáo và hòm thứ rác.

Trường hợp không nhận được email có thể do lỗi mail đầy dung lượng, người dùng có thể tăng giới hạn dung lượng hộp thư hoặc xóa bớt những thư không cần thiết (bao gồm cả hòm thư rác) để giảm dung lượng hộp thư.

Bước 4: Đăng nhập tài khoản

Hệ thống sẽ tự động gửi email “FXCE Đăng ký tài khoản thành công” đến địa chỉ email mà bạn đã đăng ký. Bạn vui lòng kiểm tra email và click vào mục “Đăng nhập ngay”

hoặc bạn có thể trực tiếp vào trang web www.fxce.com để thực hiện thao tác đăng nhập tài khoản FXCE

2. HƯỚNG DẪN TẠO TÀI KHOẢN MT5 – FXCE - CENT

Để tạo tài khoản MT5-FXCE - CENT trên FXCE, bạn cần thực hiện những bước sau:

Bước 1: Truy cập vào trang web www.fxce.com sau đó đăng nhập tài khoản FXCE đã có, nếu chưa có tài khoản trước đó thì bạn phải đăng ký tài khoản FXCE rồi mới thực hiện thao tác khác được.

Click chuột vào username của bạn và chọn mục “Tài khoản FXCE

Bước 2: Click vào biểu tượng “Tài khoản FXCE”, ở mục “TÀI KHOẢN CENT”, chọn “Tạo tài khoản

Bước 3: Màn hình hiển thị. Chọn “Đòn bẩy” thích hợp để giao dịch. Click vào “Xác nhận

Bước 4: Thông tin tài khoản giao dịch FXCE – MT5 của bạn được khởi tạo thành công, kiểm tra email của bạn để lấy thông tin về số tài khoản và mật khẩu để đăng nhập vào hệ thống.

Lưu ý: Vui lòng kiểm tra tất cả các hòm thư bao gồm: hòm thư chính, xã hội, quảng cáo và hòm thứ rác.

Trường hợp không nhận được email có thể do lỗi mail đầy dung lượng, người dùng có thể tăng giới hạn dung lượng hộp thư hoặc xóa bớt những thư không cần thiết (bao gồm cả hòm thư rác) để giảm dung lượng hộp thư.

3. HƯỚNG DẪN TẠO TÀI KHOẢN MT5 – FXCE - REAL

Để tạo tài khoản MT5 - FXCE – REAL trên FXCE, bạn cần thực hiện những bước sau:

Bước 1: Truy cập vào trang web www.fxce.com sau đó đăng nhập tài khoản FXCE đã có, nếu chưa có tài khoản trước đó thì bạn phải đăng ký tài khoản FXCE rồi mới thực hiện thao tác khác được.

Click chuột vào username của bạn và chọn mục “Tài khoản FXCE

Bước 2: Click vào biểu tượng “Tài khoản FXCE”, ở mục “TÀI KHOẢN THẬT”, chọn “Tạo tài khoản

Bước 3: Màn hình hiển thị. Chọn “Đòn bẩy” thích hợp để giao dịch. Click vào “Xác nhận”.

Bước 4: Thông tin tài khoản giao dịch FXCE – MT5 của bạn được khởi tạo thành công, kiểm tra email của bạn để lấy thông tin về số tài khoản và mật khẩu để đăng nhập vào hệ thống.

Lưu ý: Vui lòng kiểm tra tất cả các hòm thư bao gồm: hòm thư chính, xã hội, quảng cáo và hòm thứ rác.

Trường hợp không nhận được email có thể do lỗi mail đầy dung lượng, người dùng có thể tăng giới hạn dung lượng hộp thư hoặc xóa bớt những thư không cần thiết (bao gồm cả hòm thư rác) để giảm dung lượng hộp thư.

FXCE user: Promickey

Share this Post:
Posted by Promickey
Image
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dolores, eveniet, eligendi et nobis neque minus mollitia sit repudiandae ad repellendus recusandae blanditiis praesentium vitae ab sint earum voluptate velit beatae alias fugit accusantium laboriosam nisi reiciendis deleniti tenetur molestiae maxime id quaerat consequatur fugiat aliquam laborum nam aliquid. Consectetur, perferendis?

Related Posts:

Comments